Home Luchtkwaliteit Luchtvervuiling Aantal smogdoden geschat op 18000
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
011-515389 info@airsain.be
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Aantal smogdoden geschat op 18000

Bron: De Telegraaf, 11 mei 2005

DEN HAAG - Per jaar sterven naar schatting 18.000 Nederlanders tien jaar eerder omdat ze structureel bloot worden gesteld aan luchtvervuiling. Met name fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen zorgen voor het vroegtijdig overlijden.

Dat verklaarde directeur Klaas van Egmond van het Natuur- en Natuurplanbureau gisteren op basis van Amerikaans onderzoek tijdens de presentatie van de Milieubalans 2005 die werd aangeboden aan staatsecretaris Pieter van Geel (Milieu). Eerder werd nog uitgegaan van ongeveer 5.000 vroegtijdige sterfgevallen. Volgens Van Geel, die de cijfers alarmerend vindt, heeft de aanpak van de luchtkwaliteit 'hoge prioriteit'.

De CDA-bewindsman pleitte onlangs voor een verplicht roetfilter op alle nieuwe dieselauto's.

Uit de Milieubalans komt naar voren dat Nederland door de dichte bevolking en de vele bebouwing te maken heeft met meer uitstoot van vervuilende stoffen dan andere landen in de Europese Unie. Bovendien kampt Nederland met veel luchtvervuiling afkomstig uit het buitenland. Nederland zal dan ook meer maatregelen moeten nemen dan andere landen om te voldoen aan de EU-normen en de klimaatdoeleinden.

'Maar meer doen betekent ook dat het ons meer kost', aldus Van Gaal, die zegt dat ons land twee- tot driemaal zoveel uitgeeft per inwoner aan het milieu dan andere EU-landen.

In het jaarrapport zegt het planbureau dat het weliswaar langzaam beter gaat met het terugdringen van de vervuiling van bodem, water en lucht, maar dat het tempo te laag is om op tijd te voldoen aan de Europese eisen en de eerder gemaakte klimaatafspraken.

De staatsecretaris benadrukte gisteren dat de afspraken worden nagekomen. Als blijkt dat de maatregelen niet voldoende zijn, dan volgen aanvullende stappen, aldus Van Geel.

Volgens het rapport is de kans dat Nederland zijn verplichtingen voor het klimaat kan nakomen circa 50 procent. 'Ondanks het Nederlandse energiebeleid en het beleid voor de overige broeikasgassen neemt de binnenlandse uitstoot toe met bijna 3 procent.

Bron: De Telegraaf, 1 mei 2005

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen